Lark Suite là gì? Tại sao bạn nên sử dụng Lark Suite ngay trong năm 2023 này?
Lark Suite là gì? Tại sao bạn nên sử dụng Lark Suite ngay trong năm 2023 này?
Tác giả: 18Digital - Ngày cập nhật: 17/08/2023

Trong thời điểm dịch covid bùng phát, các công ty bắt buộc phải chuyển dịch mô hình qua làm việc tại nhà(Work from Home).Larksuite ra đời để giải quyết việc trao đổi giữa các phòng ban với nhiều tính năng hấp dẫn như Chat,Meeting,Quản lý dự án, tạo và chia sẻ tài liệu, ngoài ra […]